HISTORIE

 

První veřejné cvičení se konalo v Cacovicích 1. července 1888, když předtím v únoru
  členové jednoty se nad hrobem rozloučili se zakladatelem a prvním náčelníkem
  Pankrácem Krkoškou. Pak pod vedením Ferdinanda Karáska bylo zakoupeno stavební
  místo na Soběšické ulici a v roce 1890 byla dokončena stavba první tělocvičny na Moravě.
  Pro rostoucí nárust členstva však přestala tělocvična brzy stačit svou kapacitou, a proto   bylo započato v roce 1905 s výstavbou nové sokolovny na nynější Dukelské třídě.
  O rok později bylo její otevření oslaveno sletem Sokolské župy Rostislavovy. Za I. světové   války odmítli vlastenečtí členové vyvěsit rakouský prapor a budova byla zabavena.   Mladá republika ji po roce 1918 vrátila sokolům zpátky. V meziválečném období měla   jednota takřka tisícovku členů. Kromě dvou tělocvičen se vybudovala hřiště na házenou   a lehkou atletiku, postavila se lesní chata v Herolticích u Tišnova a vlastní kino.   Přes reorganizaci v době socialistické tělovýchovy přežíval sokolský duch v Husovicích i nadále. Proto se transformace do rodiny obnovené ČOS po roce 1989 zdařila bez velkých problémů.
  Snaha současných členů Sokola je nejen navazovat na Tyršovy tradice a zásady, ale vnášet i nový sportovní duch a nové prvky, jak je přináší doba a zájmy mladé generace.