ODDÍLY

 

Tělocvičná jednota SOKOL BRNO HUSOVICE má ke dni 1.1.2012 celkem 481 členů.
  12 oddílů využívá ke své činnosti:
    - dvě tělocvičny
    - kuželnu
    - tenisové kurty
    - hřiště na házenou
    - hřiště na volejbal
    - chatu v Herolticích