KARATE

 

Oddíl má tyto skupiny:
    - A - pokročilí, trenéři: František Doleček, Miroslav Haluza
    - Nábor – začátečníci, trenéři: František Doleček, Tomáš Jakubec, Milada Jakubcová
  Oddíl se účastní akcí:
    - soutěže krajské úrovně (závody pořádané Jihomoravským krajem karate)
    - vyšší soutěže (národní poháry, velké ceny s mezinárodní účastí)
    - semináře s významnými mistry karate, semináře pro trenéry, rozhodčí nebo závodníky
    - soustředění v přírodě: jarní v Křižanově, letní na sokolské chatě v Herolticích, podzimní rekreační pobyt na chatě v Herolticích
    - zkoušky technické vyspělosti - páskování
    - provoz a vybavování posilovny
    - spolupráce a trénink s oddílem SK Global Brno, jehož trenérem je Miroslav Haluza
      dvojnásobný mistr Evropy

  Podařilo se nám zapojit do závodní činnosti nové závodníky. Členové náboru jsou
  nadprůměrně šikovní a svědomití, což je velkým příslibem do budoucna.
  V kategorii dorostu a žáků máme úspěchy v krajského poháru, na mistrovství republiky.
  Partnerství s oddílem TJ Global Brno pokračuje k naší spokojenosti. Talentovaní
  členové oddílu tak mají možnost specializované přípravy v kumite, což jim přinese ovoce
  v podobě růstu výkonnosti a z ní vyplývajících sportovních výsledků.
  Náš oddíl zajišťuje našim členům prakticky všechny služby, platí jim většinu cvičebních
  pomůcek , takže naši aktivní a ambiciózní sportovci mají optimální podmínky
  pro sportovní aktivity, které jim náš oddíl poskytuje.

 

https://www.karatehusovice.com