SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST

 

Členky oddílu cvičí v tělocvičně Brno, Vranovská 93 - "ORLOVNA"
  v pondělí a čtvrtek od 19,30 do 20,30
  Cvičení se účastní ženy všech věkových kategorií.

  Oddíl realizuje následující činnosti:

  - nácvik na sokolský slet v roce 2012
  - cvičení se zaměřením pro ženy
  - sportovní, kulturní akce a turistické vycházky
  - společenské posezení při významných událostech

  Cvičení je zaměřeno na upevnění, zlepšení celkového zdraví.