PŘEDŠKOLÁCI

Cvičení se účastní děti před povinnou školní docházkou v tělocvičně Sokolovny
  Brno-Husovice, Dukelská 9
  v pátek od 16,00 do 17,00

  Oddíl se zaměřuje na následující činnosti:
  - cvičení předškoláků jako hlavní činnost
  - uspořádání sportovního dne pro děti
  - uspořádat letní tábor pro děti
  - uspořádat Mikulášskou besídku pro děti
  - turistické vycházky
  - posezení s dětmi při významných událostech

  Cvičení je zaměřeno na rozvíjení pohybové aktivity dětí prostřednictvím her.
  Zvýšení zájmu dětí o cvičení a sportovní činnost.